Blog Image

Djurskyddet Bill & Bull

Vila i ro

Information från styrelsen Posted on Sun, June 09, 2013 22:01:02

Föreningen är i stor chock och sorg. Gunilla, en mycket älskad vän, kattvän och föreningens kassör har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad. Gunilla var en mycket stor djurvän, lade all sin energi och tid på att djuren skulle ha det bra. Många ideella timmar och vi ska inte tala om hur många mil i sin bil har hon lagt ner för att hjälpa. Gunilla var mycket godhjärtad, öppnade ofta upp sitt hem för akuta katter som behövde tak över huvudet och mat i magen. Gunilla såg till att dessa katter blev rikligt bortskämda med delikatesser och kärlek.

Gunilla är mycket saknad och katthemmet känns mycket tomt utan henne, vi är mycket ledsna över att hon inte kommer att få se slutresultatet av vårt hårda arbete nu när vi är så nära men vi vet att hon alltid kommer vara med oss.

Många tankar går till hennes man, barn, barnbarn, släkt och vänner, himlen har blivit en ängel rikare och vi har blivit en älskad vän fattigare.

Vila i ro Gunilla smileyAnmälningar mot “kattkvinnan” forts…

Information från styrelsen Posted on Tue, October 09, 2012 22:45:22

forts….

2) SKRIFTLIG ANMÄLAN

Söderhamn 2012-0416

Jag med många fler har gjort anmälan ang. missär bland katter på eran telefon, som tyvärr ej är bemannad. Dessa anmälningar måste ha raderats ut av någon. VEM? Detta måste vara tjänstefel eller?

Anmälningarna gäller:

Lillemor Lööf Skyttevägen 4 Marma. Där finns massor av katter i bl.a. uthus som är infångad i fällor, saknar mat vatten o tillsyn. Var kommer dessa katter ifrån?

(Därefter fortsätter anmälan mot två andra personer.)

Inget av det som tas upp i anmälan är sant.Anmälningar mot “kattkvinnan”

Information från styrelsen Posted on Tue, October 09, 2012 21:47:13

Hälsingetidningar skriver nu om det slutliga föreläggandet från länsstyrelsen. Om man läser artikeln får man bilden av att det är väldigt många katter hos kattkvinnan, att det inte hänt något alls efter det första besöket.

När länsstyrelsen hörde av sig förra gången fanns det tolv katter i hemmet (tre för många). Nu finns det tio katter där (en för mycket).

I vanlig ordning dyker dom upp igen, dom som ägnar sig åt att förtala både “kattkvinnan” och Djurskyddet Bill & Bull. Det finns en handfull personer som i perioder är mycket aktiva bland annat i nätkommentarer, i insändare och på facebook. Vi skulle kunna nämna dom vid namn. Vi känner också till deras motiv.

Deras enda syfte är att skada Djurskyddet Bill & Bull. Vi vet det, eftersom vi vet att vår verksamhet är laglig och att vi inte har något att dölja. Vi uppnår också goda resultat: från starten i april 2010 har ca 100 katter adopterats från oss.

Anledningen till länsstyrelsens kontrollbesök finns beskrivet tidigare. Det fanns ingen anmärkning förutom att det var för många katter i hemmet (och kisslukt som berodde på en olycka på kläder i en tvättkorg).

Innan dessa anmälningar hade det kommit “en hel bunt” med anmälningar mot föreningen (länsstyrelsens sätt att uttrycka saken). Dessa anmälningar kommer att redovisas här imorgon.

Här kommer dom två anmälningarna mot “kattkvinnan”, exakt ordalydelse och stavning:

1) ANTECKNINGAR FRÅN ETT ANONYMT TELEFONSAMTAL

Mottaget 2/4-12 till telefonsvararen, anonym anmälare

Djurhållare Lillemor Lööf, adress….

Djurslag katter

Brister: Missär, katterna far illa. Djurhållaren sällan hemma. Enligt anmälaren bråskande.

2) SKRIFTLIG ANMÄLAN forts……Djurskyddet Sverige

Information från styrelsen Posted on Fri, September 28, 2012 12:56:09

Vi är 3 djurskydd i Gävleborgs län som är med i Djurskyddet Sverige Riksförbund.

* Djurskyddet Bill och Bull Söderhamn

* Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker

* Djurskyddet Norra Hälsingland (Bjuråker)Nytt hus :)

Information från styrelsen Posted on Thu, August 30, 2012 19:08:50

Här PLANERAR vi att ha ett loppis och ett katthus där du gärna får hälsa på.

Spännande eller hur….”Kattkvinnan” förklarar

Information från styrelsen Posted on Tue, August 14, 2012 20:28:50

Djurskyddet Bill & Bull
flyttade ur katthemmet i Östanbo i mars. Då fanns 9 katter i huset. Flera av
dessa katter blev bokade inför flytten, men det kom återbud och andra problem.
När hela flyttproceduren var klar visade det sig att föreningen hade problem
med att placera katterna. I hopp om snabba lösningar med nya jourhem eller
adoptioner flyttades katterna till mig, som har ett hus på landet.

I slutet av april blev jag
kontaktad av länsstyrelsen. Det hade kommit in två anonyma anmälningar mot mig.
Den ena påstod att katterna bor i misär, att det är många katter och att jag
sällan är hemma. Den andra anmälan påstod att jag har katter instängda i
uthuset, katter som är fångade med fälla. Det var också brist på mat åt
katterna.

Jag skickade en förteckning
över samtliga katter, även mina egna, och i maj gjorde länsstyrelsen en
inspektion. Alla utrymmen undersöktes, inklusive källare, förråd, uthus,
lekstuga. Jag fick svara på frågor som skrevs in i ett formulär. Länsstyrelsen
lämnade sedan en tids respit, över semestertiderna. Vid nästa kontakt från
länsstyrelsen hade två av föreningens katter bokats och en kattunge hade
adopterats.

Idag har jag SJU EGNA KATTER
(av ursprungliga nio katter ägs en av anhörig och en katt har varit försvunnen i
två månader).

FÖRENINGEN HAR ÅTTA KATTER
HOS MIG. Två av dessa är nu bokade – flyttar kommande helg – och det finns
uttalat intresse för två katter.

Föreningen arbetar på att få
samtliga katter placerade inom föreskriven tid.

Länsstyrelsen hade vid
inspektionen ingen anmärkning mot katternas hull och hälsa, alla var välvårdade
och hanterbara. Det fanns ingen anmärkning mot mathållning och hygien,
placering av kattlådor och matplatser. Det fanns någon urindoft i ett rum, det
visade sig sedan att denna kom från en tvättkorg.

JAG HAR INTE ÖVERKLAGAT
LÄNSSTYRELSENS BESLUT EFTERSOM JAG BEVISLIGEN HAFT ETT FÖR STORT ANTAL KATTER I
MITT HEM. DÄREMOT ANSER JAG ATT KATTERNA HAR EN MYCKET GOD LIVSKVALITET OCH
SKÖTSEL OCH JAG BEKLAGAR ATT LÄNSSTYRELSEN INTE ÖVERVÄGT ATT GE DISPENS PÅ
GRUND AV DEN DJURVÄNLIGA MILJÖN.

Kattkvinnan Lillemor Lööf

Ordförande i Djurskyddet
Bill & Bull i SöderhamnAngående Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn, hyreskontrakt fd lärarbostaden i Östanbo

Information från styrelsen Posted on Mon, March 26, 2012 13:57:55

Till

KUS-nämnden

Söderhamns kommun

Till enskilda ledamöter i
KUS-nämnden

Angående Djurskyddet Bill
& Bull i Söderhamn, hyreskontrakt fd lärarbostaden i Östanbo

Hyreskontraktet mellan kommunen och föreningen har sagts
upp och gäller t o m den 31 mars 2012 (en månads uppsägningstid). Vid kontakt
med chefen för tekniska förvaltningen Lars Stål har föreningen fått beskedet
att kontraktet inte kan förlängas, inte ens med kortare tidsperioder. Vi kan
möjligen få anstånd med några dagar om vi har praktiska problem.

Vid kontakt med den
tilltänkte köparen för 3-4 veckor sedan uppgav denne att vi inte skulle kunna
hyra huset efter ägarbyte. Däremot skulle vi troligen kunna vara kvar under en
tid, tills företaget behövde huset. Vi lämnade uppgift om den hyra vi betalar
till kommunen. Däremot kunde man tänka sig ett samarbete med föreningen i form
av ”recycling” av matrester till djuren.

Föreningens styrelse
beslutade igår den 15 mars att lägga in ett anbud på fd lärarbostaden med
avstyckad tomtmark, anbud 25 000 kronor. Anbudet inlämnades samma dag.
Lantmäteriet uppger att en avstyckning av tomt upp till 5000 kvm kostar ca 25
000 kronor.

Enligt uppgift i pressen
skulle köpet av Östanbo skola vara genomfört ungefär i mitten av mars månad.
Föreningens styrelse har därför avvaktat med att lämna in anbud till den 15
mars.

Djurskyddet Bill & Bull
i Söderhamn, orgnr 802452-8237 har hittills gjort allt rätt. Vi har en stabil
ekonomi och har betalat hyran punktligt. Vi har tagit in många behövande katter
och omplacerat ca 70 katter till permanenta hem. Vi har tillstånd från
länsstyrelsen för dom katter som vistas i katthemmet och i jourhemmen.
Föreningen har trots regelrätt förföljelse från några personer i kommunen inte
vid något tillfälle gått ut offentligt med våra kritikers/stalkers motiv till
sitt handlande, trots att vi väl känner till motiven. Överklagan av bygglov,
polisanmälningar, anmälningar till länsstyrelsen, förtal i olika sammanhang har
INTE bemötts offentligt av vår förening, även om vi inser att det kan ha skadat
vår verksamhet.

Föreningen har skött
huset/lokalen utan anmärkning under den här tiden, i viss mån förbättrat
inomhusmiljön. Det har inte förekommit några klagomål från grannar eller andra
som gäller hur vi bedrivit verksamheten på plats. Föreningens verksamhet har en
social betydelse, dels genom engagemang i skötsel av katterna och dels genom
övriga kontakter som öppet hus mm. Många uttrycker tacksamhet över det arbete
föreningen utför och önskar att katthemmet ska fortleva.

Bill & Bulls styrelse
tar sitt ansvar genom att följa det formella avtalet som innebär 1 månads
uppsägning. Vi förbereder en utflytt. MEN vi kan inte inse att vi måste flytta
ur huset om det inte är sålt! Vi kan inte inse att vi inte kan få en
förlängning av kontraktet med t ex en månad i taget, tills ett köp är
genomfört.

Den tjänsteman som har
delegation på beslut om kontrakt har inte tillmötesgått vår önskan. Vi vänder
oss nu direkt till er som är förtroendevalda. Det är fjärde gången vi gör det.
Hittills har vi bemötts med total tystnad förutom från en ledamot i
kommunfullmäktige, som besökt oss.

Vi har skrivit två
medborgarmotioner och en skrivelse till KUS-nämnden. Vår avsikt har sen ett
halvår varit att fortsätta att driva katthemmet i fd lärarbostaden, eftersom vi
ser att det fungerar bra och att lokalen passar. Vi har medel till att bygga
karantän, vilket är nödvändigt för en fortsatt verksamhet. Vi har alltså gjort
framställning om att få ett långtidskontrakt och tillstånd att anpassa
lokalerna. Vi har inte fått något svar på medborgarmotion och skrivelse till
KUS-nämnden i oktober 2011 eller över huvud taget något svar på våra
kontaktförsök. Slutligen har vi nu lagt in ett anbud på hus med tomtmark.

Vår framställan till
KUS-nämnden gäller nu att


vi önskar en förlängning av
hyreskontraktet med t ex en månad i taget,


vi önskar ett
långtidskontrakt med kommunen


vi önskar i sista hand köpa
hus med avstyckad tomtmark.

Sandarne 2012-03-16

Djurskyddet Bill & Bull
i Söderhamn

Enligt uppdrag

Lillemor Lööf

ordförande

070-304 03 40Anbud på Katthemmet

Information från styrelsen Posted on Mon, March 26, 2012 13:55:58

Vårt anbud på katthemmet som lämnats in:

ANBUD på fd
lärarbostaden inklusive avstyckad tomt Östansjö 8:164

Djurskyddet Bill
& Bull i Söderhamn, organisationsnummer 802452-8237, lämnar härmed anbud på
fd lärarbostaden i Östanbo på fastigheten Östansjö 8:164, inklusive avstyckad
tomtmark.

Anbudsbelopp är
25 000 kr.

Enligt uppgift är
kostnaden för en avstyckning ca 25 000 kr. Tillkommer kostnad för lagfart.
Föreningens avsikt med budets nivå är att denna kostnad täcks, varvid en
försäljning av hus med tomtmark blir kostnadsneutral för Söderhamns
kommun.

Sandarne 2012-03-15.

Styrelsen för
Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn

Enligt uppdrag

Lillemor Lööf
ordförande
Skyttevägen 4
82026 Marmaverken
070-304 03 40

Skrållan som blivit bokad och snart flyttar till nytt hem får visa sig på bild 🙂Liten sjuk kisse

Information från styrelsen Posted on Sun, March 25, 2012 11:29:56

Denna lilla katt har varit väldigt sjuk men börjar nu att bli lite piggare. Hon finns omhändertagen i ett jourhem. Veterinären gav henne vätska, penicillin och maskmedel. Hon äter specialmat på burk, kattungemjölk, blåbärspuré (barnmat) och lite laktosfri A-fil. Magen börjar komma lite i ordning nu, men än är krisen inte riktigt över.

Här vilar hon i filten och det är första dagen efter omhändertagandet. smiley

Idag har det gått ett par dygn och lilla kissen promenerar omkring lite, äter bra och söker upp solen… smiley

Bill & Bulls styrelse vill att katthemmet i Östanbo ska få finnas kvar, om inte alla husen säljs. En generös person står bakom att ett anbud på huset har kunnat skickas till Söderhamns kommun, Bill & Bull är alltså beredda att köpa huset med mark. Styrelsen har skickat anbudet och en skrivelse till dom som fattar beslut. Ni kan snart läsa dessa dokument här på Bill & Bulls hemsida.Annelie

Information från styrelsen Posted on Wed, September 21, 2011 00:14:02

Vår förening har förlorat en uppskattad medlem och kamrat. Annelie Wikström har varit sekreterare i Bill & Bulls styrelse. Hon deltog med liv och lust i föreningsarbetet och var djupt engagerad i föreningens främsta uppgift – att hjälpa hemlösa katter till ett bra liv.

I augusti 2010 var Annelie med oss andra och tittade på huset i Östanbo. Det var en solig och varm dag och vi alla var glada när vi pratade om dom möjligheter som huset erbjöd – det kunde bli ett bra katthem!

Annelie gick upp och inspekterade brandtrappan. Kanske en kommande karantäningång…?

När vi äntligen fick skriva ett hyreskontrakt våren 2011 hade Annelie redan varit sjuk en tid. Hon fick tyvärr aldrig besöka huset igen men hon följde vad som hände på annat sätt och hon gladdes med oss andra över att vi skulle kunna starta vårt efterlängtade katthem.

Annelie somnade in den 19 september. Vi har saknat henne i arbetet och vi har saknat hennes ljusa smittande skratt. Hon var en riktigt god kamrat och vi kommer alltid att minnas henne som den vän hon var. Vila i frid Annelie, med många fina och välmående katter omkring dig!Studiebesök i Bollnäs

Information från styrelsen Posted on Sat, May 07, 2011 18:23:02

För en tid sedan var några från styrelsen på studiebesök hos Bollnäs/Ovanåkers katthem. Vi hade länge tänkt åka iväg men det blev inte av förrän nu i april. När en annan av våra styrelsemedlemmar varit dit och sen kommit hem med en massa foton och en beskrivning av hur det ser ut i katthemmet – ja då blev så nyfikna på deras lösningar så vi kom iväg ganska snabbt!

Helena och Monika tog emot oss och vi fick gå runt och titta. Efter rundturen fick vi fika, som ni ser. Trevligt! – Platserna i katthemmet består av hytter av lite olika storlek och utförande. I hytterna finns liggplatser, sandlådor och matplats. Det var byggt i två våningar så att golvytan i huset användes väldigt effektivt.

Hytterna är inte tillräckligt stora som permanent förvaring, utan katterna är ute i huset i omgångar. Några katter som är lite mer försiktiga av sig brukade få vara ute i huset om nätterna.

Efter husets långsida fanns rastgårdar i fyra sektioner med utgång till varje sektion. I rastgårdarna fanns ställningar och hyllor på olika nivåer så att katterna kan röra sig och spana från olika platser.

Den här kissen, här fotograferad genom fönstret, spatserade runt och var väldigt sällskaplig, såg ut att trivas utmärkt bra.

Både Mari o jag hade kamera med oss.

Utöver dom stora rastgårdarna fanns också en annat uteplats som byggts tidigare. Det gick som en tunnel ut från ett fönster.

Här syns en del av ett lek/samvarorum.

Otroligt fina och praktiska karantänutrymmen! Om jag kommer ihåg rätt så är det framför allt Djurhemsföreningen som har höga krav på karantänerna. Bill & Bulls styrelse har beslutat att söka medlemskap i den föreningen. Vi tror att vi kan få vägledning och råd inför vårt arbete med inredning i Östanbo.

I ett litet hus intill hade djurskyddet lokaler för loppis. Då blev vi ÄNNU mer avundsjuka, om möjligt! Den 28 maj kl 10-14 har dom öppet med försäljning, korv o fika. Då ska vi åka dit igen.

Naturligtvis hade dom många söta katter där också… smiley

När vi åkte från Bollnäs var vi väl närmast saliga…först hade vi varit till en person i Bollnäs som donerade en fin skrivare och en konteringsstämpel till föreningen (TACK!!) och sen fick vi se ett så fint katthem! Vi gillade verkligen idén med hytter för vi vill att katterna ska få vara fritt i huset så mycket som möjligt, tillsammans med varandra och med människor – som i ett vanligt hem.

Tack Helena och Monika för en toppenkväll som ger många uppslag till Bill & Bull (som hälsar så mycket).Årets Marskatt – redovisning

Information från styrelsen Posted on Thu, March 31, 2011 09:38:30

Nu har vi gått igenom alla röster för Årets Marskatt som vi har haft som tävling inne på facebook. Med denna tävling ville vi få fram årets Marskatt 2011 men även få fram en ny Månadens Misse som kan blogga under April. Vi lottar även ut 3st vykort bland er som var med och röstade, motivet blir så klart bilden på den vinnande katten.

Här kommer en redovisning så ni ser hur många röster varje katt finns. Vill ni exakt vem som röstade på vem så kolla in vår facebooksida: www.facebook.se/djurskyddetbillochbull

Sammanlagt var det 38st som röstade – Tack!

Dumle: 9st

Snickers: 2st

Bill: 2st

Bull: 1st

Strecket: 1st

Tjorven: 2st

Karl-Philip: 0st

Amadeus: 3st

Skippy: 1st

Lloyd: 5st

Kingen: 2st

Gordon: 2st

Adolf: 2st

Lennart; 3st

Findus: 3st

Som ni ser så är vinnaren Dumle! Grattis!!
Vi har även lottat fram de tre vinnarna av ett varsitt vykort: Nettis Grunelius, Karin Stenqvist och Anders Glad
Information kommer att skickas ut till er vinnare under dagen.Äntligen kontrakt på katthuset!

Information från styrelsen Posted on Tue, March 22, 2011 11:38:58

Fredagen den 18 mars undertecknades det efterlängtade hyreskontraktet på vårt katthus – Östanbovägen 28 A vid Östanboskolan.

Det har varit en lång och ibland tålamodsprövande väg att vandra – men när vi nu får tillgång till huset och kan börja planera för verksamheten så tycker vi alla att det var värt mödan! smiley

Vi fick genast nycklar i handen och några från styrelsen gick dagen efter kontraktsskrivningen igenom alla utrymmen i huset för att se vad som behöver åtgärdas. Söderhamns kommun, som är vår hyresvärd, kommer att laga trasiga fönster och annat som självklart ska fungera när vi nu hyr huset.

Nu kommer en period av intensivt arbete med att få både hus och verksamhet att fungera som vi tänkt oss. Det känns mycket bra att äntligen få möjlighet att förverkliga våra planer. Och vi har till och med årstiden med oss – ljuset och värmen har kommit efter det sista (?) hemska snöovädret för säsongen – den 18 mars.

Styrelsen återkommer nu vartefter med rapporter om hur arbetet med huset framskrider. Bill & Bull är glada och hälsar till alla kattvänner! smileyTillstånd från länsstyrelsen

Information från styrelsen Posted on Wed, January 19, 2011 12:33:39

När föreningen var relativt ny och allt fler katter behövde vårt omhändertagande för omplacering sökte Bill & Bull tillstånd hos länsstyrelsen. Vi sökte då tillstånd för att ha verksamhet enbart i ett antal jourhem. Enligt länsstyrelsen var handläggningstiden cirka 2 månader. Vi hörde inget från länsstyrelsen under den här tiden.

I augusti 2010 fick föreningen tips av Söderhamns kommun om ett hus i Östanbo som skulle kunna användas som katthem – fd lärarbostaden i Östanbo, vid Östanboskolan. Vi gjorde ett besök och såg att detta kunde bli en mycket bra lösning. Efter diskussioner med kommunen skickade vi den 13 september in en ansökan om tillstånd för katthemsverksamhet till länsstyrelsen, med beskrivning och ritningar.

Föreningen ansökte även om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av skolbyggnad till katthem hos bygg- och miljönämnden. Bygglovet beviljades i oktober 2010 och avgiften är betald av föreningen.

Detta bygglov överklagades av Ideella djurskyddet i Söderhamn.

Under hösten kom en spekulant på hela skolområdet i Östanbo. Detta medförde att Bill & Bull fick vänta på hur detta utvecklades. I och med bygglovet i oktober fick vi beskedet att skolan inte skulle säljas och processen med katthemmet kunde fortsätta. Samma dag meddelade föreningen till länsstyrelsen att frågan om lokal inte var klarlagd ännu.

Den 11 november meddelade vi länsstyrelsen att Bill & Bull troligen skulle få hyra lokalen i Östanbo. Den 8 december fick länsstyrelsen information om att föreningen fått ett förslag till hyreskontrakt från Söderhamns kommun. Den 14 december bad vi om ett förhandsbesked från länsstyrelsen (vi har ännu inte någon gång kontaktats av länsstyrelsen). Vi fick genast svaret att länsstyrelsen inte ger förhandsbesked.

Den 15 december påtalade Bill & Bull den långa handläggningstiden hos länsstyrelsen. Vi fick då veta att handläggningstiden räknas från den dag ansökan är komplett och att ärendet läggs ned om det går mer än två månader. Detta hade inte meddelats till Bill & Bull, vilket länsstyrelsen beklagade.

Bill & Bull fick nya ansökningsblanketter och ett löfte om handläggning med förtur.

Därefter har föreningen arbetat med att få fram ritningar över hur huset kan inredas och med att beskriva verksamheten. Ansökan kommer att skickas in inom en vecka från idag. Det gäller enligt styrelsens mening att maximera användningen av huset och det är därför viktigt att ansökan blir riktig från första början.

Alla frågor kring förhyrning av huset, tillstånd och annat kommer att presenteras vid kommande årsmöte den 19 februari. Alla medlemmar kommer att få en personlig kallelse till detta möte.