En stor blombukett ger vi till ER som stöttar vårat Djurskydd Bill och Bull!

Utan er hjälp och utan erat medlemsskap skulle vår förening INTE fungera.

Om du vill hjälpa vår förening men inte kan vara aktiv ex. jourhem, adoptera, hjälpa till med transporter mm.

Då kan du bidra med att bli medlem eller varför inte fadder till någon jourhemskatt?

Hur det fungerar kan du läsa om här på hemsidan och sen kontakta oss.

Är du allergisk så är det perfekt att vara fadder åt en lite kissekatt!

Då får du foton och brev hur just “din” katt har det i jourhemmet tills den blir adopterad. Och vill du sen vara fadder till en ny katt så ordnar vi det.

Madonna är en jourhemskatt…..