Hälsingetidningar skriver nu om det slutliga föreläggandet från länsstyrelsen. Om man läser artikeln får man bilden av att det är väldigt många katter hos kattkvinnan, att det inte hänt något alls efter det första besöket.

När länsstyrelsen hörde av sig förra gången fanns det tolv katter i hemmet (tre för många). Nu finns det tio katter där (en för mycket).

I vanlig ordning dyker dom upp igen, dom som ägnar sig åt att förtala både “kattkvinnan” och Djurskyddet Bill & Bull. Det finns en handfull personer som i perioder är mycket aktiva bland annat i nätkommentarer, i insändare och på facebook. Vi skulle kunna nämna dom vid namn. Vi känner också till deras motiv.

Deras enda syfte är att skada Djurskyddet Bill & Bull. Vi vet det, eftersom vi vet att vår verksamhet är laglig och att vi inte har något att dölja. Vi uppnår också goda resultat: från starten i april 2010 har ca 100 katter adopterats från oss.

Anledningen till länsstyrelsens kontrollbesök finns beskrivet tidigare. Det fanns ingen anmärkning förutom att det var för många katter i hemmet (och kisslukt som berodde på en olycka på kläder i en tvättkorg).

Innan dessa anmälningar hade det kommit “en hel bunt” med anmälningar mot föreningen (länsstyrelsens sätt att uttrycka saken). Dessa anmälningar kommer att redovisas här imorgon.

Här kommer dom två anmälningarna mot “kattkvinnan”, exakt ordalydelse och stavning:

1) ANTECKNINGAR FRÅN ETT ANONYMT TELEFONSAMTAL

Mottaget 2/4-12 till telefonsvararen, anonym anmälare

Djurhållare Lillemor Lööf, adress….

Djurslag katter

Brister: Missär, katterna far illa. Djurhållaren sällan hemma. Enligt anmälaren bråskande.

2) SKRIFTLIG ANMÄLAN forts……