TÄNK EFTER RIKTIGT NOGA INNAN DU SKAFFAR ETT DJUR!!!!