Ta bort fästingar

Fästingar bör tas bort så fort de upptäcks, helst inom det första dygnet efter det att de satt sig fast. På apoteket finns preparat som effektiv skyddar mot fästingbett. Var noga med att du köper ett fästingmedel som är till för katt bara. Det finns fästingmedel som enbart är till för hund och som är livsfarligt för en katt.

Om din katt ändå skulle bli angripen tar du bort fästingen med en fästingplockare eller pincett genom att dra fästingen rakt ut.

Insektsbett

Enstaka geting- och bistick ger nästan aldrig några allvarliga reaktioner, även om en del katter kan klaga högljutt efter ett stick. Det brukar ge sig utan åtgärd. Vissa katter är kraftigt överkänsliga för geting- eller bistick och kan få en allergisk reaktion på grund av sticken. Detta är dock mycket ovanligt. Om din katt får ett insektsbett, gör så här:

  • Inspektera katten
  • Rör det sig om enstaka eller många stick?
  • Är kattens allmäntillstånd dåligt? Är den trött och blek?
  • Håll katten under uppsikt den närmaste timmen
  • Kontakta veterinär om katten blir dålig

Källa: Agria