Vårt anbud på katthemmet som lämnats in:

ANBUD på fd
lärarbostaden inklusive avstyckad tomt Östansjö 8:164

Djurskyddet Bill
& Bull i Söderhamn, organisationsnummer 802452-8237, lämnar härmed anbud på
fd lärarbostaden i Östanbo på fastigheten Östansjö 8:164, inklusive avstyckad
tomtmark.

Anbudsbelopp är
25 000 kr.

Enligt uppgift är
kostnaden för en avstyckning ca 25 000 kr. Tillkommer kostnad för lagfart.
Föreningens avsikt med budets nivå är att denna kostnad täcks, varvid en
försäljning av hus med tomtmark blir kostnadsneutral för Söderhamns
kommun.

Sandarne 2012-03-15.

Styrelsen för
Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn

Enligt uppdrag

Lillemor Lööf
ordförande
Skyttevägen 4
82026 Marmaverken
070-304 03 40

Skrållan som blivit bokad och snart flyttar till nytt hem får visa sig på bild 🙂